Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Βιώσιμες Αγορές Ακινήτων-Πλαίσιο Πολιτικής και Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις”

340

  

athens

Διεθνές Συνέδριο με θέμα:Βιώσιμες Αγορές Ακινήτων-Πλαίσιο Πολιτικής και Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις” – “Sustainable Real Estate Markets-Policy Framework and Necessary Reforms” διοργανώνει το ΤΕΕ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) και την Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD BANK), στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου, στο κτίριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου της Εθνικής Τράπεζας, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα.

Επισυνάπτονται πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή επιστημονικών εργασιών, μαζί με τις σχετικές προθεσμίες.

Στις εγγραφές συμμετοχής θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ