Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΝέαΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ.

Τι διεκδικούν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Επαναπροσδιορισμό του τρόπου έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων – Κατάργηση του άρθρου 257 του νόμου Γαβρόγλου (4610/2019), με το οποίο παραχωρήθηκε η αρμοδιότητα έκδοσης τους με Π.Δ στο αναρμόδιο Υπουργείο Υποδομών με το Τ.Ε.Ε. σε ρόλο ρυθμιστή.
  Ζητάμε την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με Νόμο.
 • Υπάρχει ήδη στην Βουλή κατατεθειμένη πρόταση νόμου για την συνολική ρύθμιση του προβλήματος από τη ΔΗ.ΣΥΜ (Οκτώβριος 2018).
 • Διασφάλιση του ρόλου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στη διαδικασία ης έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
 • Νομοθετική Κατοχύρωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για καλύτερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών θεσμών.

Άσκηση επαγγέλματος

 • Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων που διατηρούν το επάγγελμα ερμητικά «κλειστό» για τους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι.
 • Άρση των προσκομμάτων που τίθενται στους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι μέσω των πληροφοριακών Συστημάτων υποβολής Τοπογραφικών, Τακτοποίησης αυθαιρέτων και ηλεκτρονικής πολεοδομίας έως ότου ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 • Ανάθεση στο Δημόσιο ή σε ανεξάρτητη Αρχή της διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πλατφορμών και Μητρώων (Μελετητών, ιδιωτικών έργων κλπ) για εργασίες Μηχανικών και απεμπλοκή του Τ.Ε.Ε.
 • Σύσταση Ενιαίου Ανεξάρτητου Φορέα Αδειοδότησης Μηχανικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι με βάση τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα

Δημόσιος Τομέας

 • Κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης για το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Ε-Τ.Ε).
 • Πλήρη εφαρμογή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε θέσεις ευθύνης.

Από τη νέα Κυβέρνηση, επιπρόσθετα ζητάμε:

 • Την παρέμβαση του νέου Πρωθυπουργού στην προσπάθεια διάσπασης και διάλυσης του πανελλαδικού φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών των Τ.Ε.Ι από τις συντεχνίες.
 • Κατάργηση του παράνομου παρα-Μητρώου του Τ.Ε.Ε για Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.
 • Την εφαρμογή του ν.4233/2014( άρθρο 23) για την από κοινού, συνεργασία ΕΕΤΕΜ-ΤΕΕ ως τη μόνη αξιόπιστη διαδικασία για την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των φορέων των Μηχανικών ΤΕΙ και Πολυτεχνείων

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ή τροποποίηση διατάξεων που υπονομεύουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους Μηχανικούς των ΤΕΙ. Ενδεικτικά:

 • Τροποποίηση των παρ.3 και 5 του άρθρου 52 του ν.4409/2016 προκειμένου οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι να δραστηριοποιούνται απρόσκοπτα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές και να εξελίσσονται κανονικά με βάση την εμπειρία τους.
 • Κατάργηση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 97 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων της Π.Ε και Τ.Ε κατηγορίας.
 • Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.4485/2017 ώστε να καταργηθεί η διάκριση των δυο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Κατάργηση των διατάξεων για την Ανάθεση στο ΤΕΕ της διαχείρισης διάφορων πληροφοριακών συστημάτων (π.χ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 (ΦΕΚ2216Β’,14-06-2018), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 (ΦΕΚ 3136 Β’, 31-07-2018).
RELATED ARTICLES