Διευκρινήσεις για τη διαδικασία αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

318
dav

  

Σε συνέχεια της αριθμ. 9095/23-2-2021(ΑΔΑ:ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2) Απόφασης Ανάρτησης από την Δνση Δασών Κυκλάδων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, με την  οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx),ο Δασικός Χάρτης των  Περιφερειακών Ενοτήτων  Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας  (τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, αποφάσεις επιτροπών και απαντητικά έγγραφα  της υπηρεσίας μας περί του χαρακτήρα εκτάσεων τα οποία εκδόθηκαν από 11-06-1975 έως 30-04-1981 και θεωρούνται τελεσίδικα) οι οποίες δεν έχουν απεικονιστεί στον  αναρτημένο δασικό χάρτη για τεχνικούς κυρίως λόγους (παλιά τοπογραφικά, χωρίς  συντεταγμένες).

Οι πολίτες που διαθέτουν τις ανωτέρω αναφερόμενες διοικητικές πράξεις, παρακαλούνται να  ελέγξουν αν οι ιδιοκτησίες τους έχουν αποτυπωθεί ορθά στο δασικό χάρτη.

Σε αντίθετη περίπτωση,   πρέπει να μεριμνήσουν ώστε  να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα ατελώς, αίτημα για πρόδηλο σφάλμα, αποστέλλοντας στην Υπηρεσία φυσικό φάκελο με τα  απαραίτητα στοιχεία ώστε να  προβούμε στον έλεγχο,  για την αποδοχή του αιτήματός τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αποδεικτικό υποβολής  αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου  σφάλματος
  2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο της διοικητικής πράξης που δεν έχει αποτυπωθεί στον αναρτημένο δασικό  χάρτη
  4. Σύγχρονο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης (ΕΓΣΑ 87) που αφορά στην ανωτέρω διοικητική πράξη, επί του οποίου θα βεβαιώνεται από τον συντάκτη μηχανικό ότι  προέκυψε από την εξάρτηση του παλαιού τοπογραφικού διαγράμματος που συνόδευε τη  σχετική πράξη, καθώς και ψηφιακό αρχείο του.
  5. Στοιχείο εννόμου συμφέροντος (συμβόλαιο, διαθήκη, Ε9, κλπ)

Σε περίπτωση που οι πολίτες διαθέτουν εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με ειδικά παραχωρητήρια (εποικιστικές εκτάσεις) οι οποίες δεν έχουν αποτυπωθεί στο Δασικό Χάρτη, επίσης,  μπορούν να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, προσκομίζοντας εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών , έγγραφο ταυτοποίησης της έκτασης από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων-Τμήμα Εποικισμού.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου  υποβολής των αντιρρήσεων καθώς και για  ραντεβού, σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας,  επικοινωνήσετε με τα αντίστοιχα ΣΥΑΔΧ, α) στην έδρα της Υπηρεσίας, Σύρο,  στο τηλέφωνο 22810-85509, ηλ.δνση (syadx.syros@apdaigaiou.gov.gr), β) Νάξο στο τηλέφωνο 22850-25089 ηλ.δνση (syadx.naxos@apdaigaiou.gov.gr)  και γ)Πειραιά στα τηλέφωνα 2132026859,2132026812 ηλ.δνση (syadx.peiraias@apdaigaiou.gov.gr)

Τα παραπάνω ισχύουν και για περιοχές που υπάρχουν ήδη κυρωμένοι δασικοί χάρτες, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να πρέπει  κατατεθούν απευθείας στην Υπηρεσία μας, ώστε οι πιθανές διορθώσεις να συμπεριληφθούν στην αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη.

Προθεσμία υποβολής προδήλων σφαλμάτων ώστε να περιληφθούν στον αναμορφωμένο Δασικό Χάρτη : έως 30-09-2021.

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, έως 17-12-2021 για κατοίκους εσωτερικού και έως 07-01-2022 για κατοίκους εξωτερικού (αρ.πρ. 26215/2021 Απόφασή μας,  ΑΔΑ: ΩΘ7ΝΟΡ1Ι-ΠΥΘ)

Η Αν.Δντρια Δασών Κυκλάδων

Μαρία Φωσκόλου

cyclades24.gr