Διευκρινιστικό έγγραφο ΥΠΕΝ: “Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12”

496

  

ΔΑΟΚΑ / Γ΄- Έγγραφο 20894/6-7-2017 “Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12”

Δείτε το σχετικό έγγραφο