Δόμηση: “Να μπουν στοιχεία για τις ζώνες στο αρχαιολογικό κτηματολόγιο” ζητά από το ΥΠΟ το ΤΕΕ/ΤΑΚ

169

  

Την ενσωμάτωση στο αρχαιολογικό κτηματολόγιο λειτουργικών πληροφοριών σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τις δεσμευμένες περιοχές υπό το καθεστώς προστασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ζητά από την αρμόδια υπουργό Λ. Μενδώνη το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο ζητά να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάταξη των περιοχών στον χάρτη με βάση το πώς διαμορφώνεται το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, και να περιλαμβάνει τις αδόμητες περιοχές, όπως επίσης και τις δομούμενες μόνο έπειτα από έγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών τομών που μπορούν να γίνουν.

Επίσης να περιγράφει τις περιοχές που είναι ελεγχόμενες όσον αφορά στις εκσκαφές από αρχαιολόγο, όπως επίσης και τις περιοχές που είναι υπαγόμενες σε συγκεκριμένους μορφολογικούς όρους και αντίστοιχα τις μη ελεγχόμενες. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ /ΤΑΚ κ. Μ. Χωραφάς, με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιοι μηχανικοί θα αναλαμβάνουν τη βεβαίωση θέσης (ακριβώς ανάλογα με αυτό που συμβαίνει με τους δασικούς χάρτες) και την τήρηση στη μελέτη των μορφολογικών όρων, οι οποίοι θα ελέγχονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, που δύναται να περιλαμβάνει και αρχαιολόγο, όπως στην προηγούμενη σύνθεσή του.

Προφανώς, αυτό αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί γύρω στα τρία χρόνια να ολοκληρωθεί, αλλά θα είναι ένα ιστορικό έργο για τη χώρα. Επιπρόσθετα, -όπως τονίζει- το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει πόρους για την Ψηφιακή Μετάβαση, συνεπώς θεωρούμε δεδομένο ότι ένα τέτοιο έργο επιβάλλεται να ενταχθεί.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΑΚ ένας από τους κυριότερους λόγους γραφειοκρατίας και καθυστέρησης επενδύσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων, είναι οι εγκρίσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, συνεπώς μια τέτοια οργάνωση θα φέρει τεράστια συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και στη φιλικότητά της σε νέες επενδύσεις.

Όπως εξηγεί ο κ. Χωραφάς είναι περιττό να εξηγήσουμε ότι έως σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό χάνουν πολύτιμο χρόνο για να λάβουν τις εγκρίσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αυτά συμβαίνουν διότι όταν κάποιος αγοράζει μια έκταση δεν έχει εικόνα των προβλημάτων και καθυστερήσεων που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο των υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο κάθε υπάλληλος κρίνει κάθε περίπτωση προσωπικά, χωρίς φυσικά να έχει ευθύνη δεδομένου ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση.

Ως ΤΕΕ/ ΤΑΚ καταλήγει ο κ. Χωραφάς θεωρούμε πολύ κρίσιμη την ολοκλήρωση και τον εμπλουτισμό αυτού του σπουδαίου εργαλείου που λέγεται αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που εξελίσσεται η υλοποίηση του και πλησιάζει η στιγμή που θα παρουσιαστεί και θα αποδοθεί σε χρήση και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας.

Το αρχαιλογικό κτηματολόγιο θα απελευθερώσει πολύτιμους χώρους θα απλοποιήσει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, και σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της διαδικασίας που έχει μείζονα σημασία για τα μέλη μας και για την κοινωνία ευρύτερα.

patris.gr