Δύο πιλοτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργειας με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης

534

  

Δυο νέα πιλοτικά έργα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα υλοποιηθούν σύντομα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), του προγράμματος HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ.

Βασικός στόχος του EPC+ είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα προσφέρουν τυποποιημένες ενεργειακές υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας, με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Οι Συμπράξεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, επονομαζόμενες “ΣΜΜΕΑ”, αποτελούνται από ανεξάρτητες εταιρείες, κυρίως ΜΜΕ, που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και έχουν μια δομημένη μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινούς, συμφωνημένους στόχους.

Μέχρι σήμερα, όπως ήταν και ο πρώτος στόχος του έργου, έχουν συσταθεί συνολικά 17 ΣΜΜΕΑ σε όλες τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες του EPC, οι οποίες έχουν έρθει ήδη σε επαφή με πελάτες για την υλοποίηση πιλοτικών έργων. Στη χώρα μας θα γίνουν δυο πιλοτικά έργα τα οποία αφορούν:

1) Στην υλοποίηση επέμβασης βελτίωσης της ποιότητας και της ενεργειακής απόδοσης του φωτισμού σε υποκατάστημα της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. από ΣΜΜΕΑ αποτελούμενη από τις εταιρείες STILVI (www.stilvi.gr), HELESCO (www.helesco.gr), FACETS (www.facets.gr) και ENERGINEERING (www.energineering.gr). Σύντομα αναμένεται η υπογραφή της ΣΕΑ προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού.

2)  Στην υλοποίηση επέμβασης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του φωτισμού στους χώρους γραφείων του ισογείου του ΚΑΠΕ από ΣΜΜΕΑ αποτελούμενη από τις εταιρείες KGS Development (www.kgsdev.gr), KAFKAS (www.kafkas.gr) και ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΤΗΤΙΚΗ (www.al-fa.gr). Σήμερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί το έργο και παρακολουθείται και επαληθεύεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, σύμφωνα με τους όρους της υπογεγραμμένης ΣΕΑ.

econews.gr