Εγκύκλιος ΥΠΕΝ: Διευκρινήσεις επί των Αναθεωρημένων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων

335

  

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ με θέμα: Διευκρινήσεις επί των Αναθεωρημένων Περιφερειακών Πλαισίων.

Στην Εγκύκλιο αναφέρεται:

“Κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου Τουρισμού αναφορικά με τα Αναθεωρημένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και ειδικότερα για την ρύθμιση που αφορά ελαχίστη επιφάνεια γηπέδου στις αναπτυγμένες-αναπτυσσόμενες,- περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού- τουριστικές περιοχές, ανάλογα με την πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα, διευκρινίζουμε ότι, η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται (εκτός αν αυτό απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις), στην περίπτωση εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν γίνεται προσθήκη κτιρίου κατ’ επέκταση ή καθ ύψος.

                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ”

Μπορείτε να δείτε την εγύκλιο εδώ.