ΕΕΤΕΜ: Αποκλεισμός των Μηχανικών ΤΕΙ από την βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών των παραγωγών ΑΠΕ

342

  

Η ΕΕΤΕΜ απέστειλε επιστολή με αφοργή τον αποκλεισμό των Μηχανικών ΤΕΙ από την βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών των παραγωγών ΑΠΕ και ανάθεση της διαδικασίας στο ΤΕΕ σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κατάθεση τροπολογίας-προσθήκης στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», σύμφωνα με την οποία Ιδιώτες παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Ετοιμότητας στο Διαχειριστή για την σύνδεση τους με το δίκτυο, αφού λάβουν σχετική Βεβαίωση – έκθεση αυτοψίας για την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης από μηχανικό μέλος του ΤΕΕ!

Όπως γνωρίζετε, στην χώρα μας δραστηριοποιούνται δυο κατηγορίες Μηχανικών ανώτατης εκπαίδευσης: οι Μηχανικοί Πανεπιστημιακού Τομέα, μέλη του ΤΕΕ, και οι Μηχανικοί Τεχνολογικού Τομέα, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.. Επομένως με ποια λογική αποκλείονται οι Μηχανικοί ΤΕΙ, ανάλογων ειδικοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν μάλιστα και σημαντική εμπειρία σε έργα ΑΠΕ, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο και πολλοί εξ αυτών είναι και πραγματογνώμονες, όταν ως Μηχανικοί ανώτατης εκπαίδευσης είναι δεδομένο ότι μπορούν να συντάξουν μια έκθεση για την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής! Γιατί ο Μηχανικός θα πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, προκειμένου να κάνει μια αυτοψία, όταν μάλιστα ο ίδιος ο μηχανικός θα έχει την ευθύνη όσων βεβαιώνει; Όταν οι Μηχανικοί ΤΕΙ, ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να βεβαιώσουν για την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης οιονδήποτε Μηχανικού, πώς γίνεται, με την εν λόγω διάταξη, να αποκλείονται ως ιδιώτες Μηχανικοί; Είναι παράλογος ο αποκλεισμός χιλιάδων επαγγελματιών Μηχανικών ΤΕΙ, από μια ελεύθερη αγορά, με τέτοιο πρόχειρο τρόπο, απλά και μόνο για την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων του ΤΕΕ.

 Επιπρόσθετα, προκύπτει το εύλογο ερώτημα:

Γιατί θα πρέπει η διαδικασία ορισμού των Μηχανικών να γίνει από το ΤΕΕ και όχι από το Υπουργείο όπως έχει γίνει για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, κ.λ.π.;

 Μάλιστα όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη, αφήνεται «χώρος» για είσπραξη δικαιωμάτων από το ΤΕΕ για την διαχείριση της διαδικασίας, επιβεβαιώνοντάς και τον σκοπό της μη ανάληψης της, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προς αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ, ζητάμε την τροποποίηση των παραγράφων 3 δ), 6 και 7 του Άρθρου 1 της τροπολογίας με αριθ. 511/36 12.10.2020 με τίτλο «Δήλωση ετοιμότητας για την σύνδεση σταθμού ΑΠΕ-καταβολή τέλους διατήρησης –παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης Έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»», με την ανάληψη της διαδικασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και απαλοιφή των περιορισμών «μέλος του ΤΕΕ», όπως και «προς το Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)» και όπου άλλου στην διάταξη αναφέρεται το ΤΕΕ, για την απρόσκοπτη συμμετοχή και των Πτυχιούχων Μηχανικών μελών της ΕΕΤΕΜ στην διαδικασία.

Επιπρόσθετα, αν το Υπουργείο δεν αναλάβει την διαδικασία, θα πρέπει οι ανωτέρω παράγραφοι να τροποποιηθούν ώστε και η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. να συμμετέχει στην συγκέντρωση των σχετικών αιτημάτων των Μηχανικών, στην τήρηση καταλόγων και ορισμό Μηχανικών για τα μέλη της, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για αντίστοιχες περιπτώσεις ( ν.4233/2014 άρθρο 26 1 ).

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.

Δ. Δημόπουλος”.

patrasevents.gr