«Εις σάρκαν μίαν» εφορία και κτηματολόγιο: Πώς θα γίνει η διασταύρωση

187

  

Η διαδικασία

01. Κάθε διόρθωση θα γίνει χωρίς ποινή ή πρόστιµο.
02. Αν η ακίνητη περιουσία έχει αυξηθεί, έρχεται αναδροµικός ΕΝΦΙΑ από την ηµεροµηνία των µεταβολών.
03. Αν διαπιστωθεί µείωση, τότε θα υπάρξει αναδροµική µείωση ΕΝΦΙΑ που έχει πληρωθεί.
04. Οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν έως την 31η Μαΐου.
05. Οι αλλαγές αφορούν στοιχεία από το 2010 έως το 2020.

Πώς θα γίνει η διασταύρωση

Σε ακίνητα που θα βρεθούν διαφορετικά:

01. Θα ειδοποιείται ο πολίτης να διορθώσει τα στοιχεία που είναι λάθος.
02. Οπου βρεθεί ότι το εµβαδόν του ακινήτου που έχει καταχωριστεί στο Taxisnet είναι µικρότερο σε σχέση µε εκείνο που δηλώθηκε στο Κτηµατολόγιο, οι υπόχρεοι πρέπει να κάνουν άµεσα διόρθωση για όλα τα χρόνια της διαφοράς.
03. Θα έχουν έκπτωση ή αύξηση ΦΑΠ ή ΕΝΦΙΑ.
04. Για όλα αυτά υπάρχει η εφαρµογή στην ΑΑ∆Ε για ακίνητα, οικόπεδα και κάθε µορφή ακινήτου

Τα προβλήµατα αν δεν δηλωθεί σωστά το ακίνητο

— ∆εν µεταβιβάζεται
— ∆εν πωλείται
— Εχει διαφορετικό ΕΝΦΙΑ
— Η εκκρεµότητα δηµιουργεί χρέη
— Κίνδυνος να χαθεί το ακίνητο, αν τα χρέη αυξηθούν
— Τα χρέη µεταφέρονται στους κληρονόµους
— ∆εν µπορείτε να λάβετε δάνειο
— Υπάρχει διαρκές πρόβληµα µε την Εφορία

parapolitika.gr