Εκδήλωση ΕΜΠ: «Τοπικός χωρικός σχεδιασμός & εκτός σχεδίου δόμηση»

415

  

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας & Χωροταξίας συνδιοργανώνουν –στις 11 Δεκεμβρίου 2019,στις 5.30 μμ, στην αίθουσα τελετών ΕΜΠ Πατησίων- επιστημονική εσπερίδα με θέμα: «Τοπικός χωρικός σχεδιασμός & εκτός σχεδίου δόμηση».

Στόχοι της επιστημονικής εκδήλωση είναι μεταξύ άλλων:

→ να αφουγκραστεί το βαθμό συναίνεσης στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την επαναδιαχείριση της εκτός σχεδίου δόμησης.

→ να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει το τοπικό χωρικό σχέδιο προς την κατεύθυνση οργάνωσης της εκτός σχεδίου δόμησης.

→ να συζητήσει τους τρόπους και τον βαθμό που ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν εφικτό.

→ να θίξει το ρόλο των προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και των πολεοδομικών σταθεροτύπων.

→ να θέσει την ανάγκη διατύπωσης ποιοτικών κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό που θα συγκροτούν συγχρόνως και μια εθνική πολιτική σε αυτόν τον τομέα.

→ να συζητήσει πιθανές ενότητες τέτοιων κατευθύνσεων με ειδικότερη στόχευση προς την εκτός σχεδίου δόμηση.

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με ομιλία του Δ. Μέλισσα, καθηγητή ΕΜΠ και θα συνεχιστούν με τις ομιλίες των:

Α. Σακελλαροπούλου, Προέδρου ΣτΕ: «Νομολογιακή αποτύπωση του πρώτου πολεοδομικού σχεδιασμού για την εκτός σχεδίου δόμηση»

Δ. Οικονόμου, Υφυπουργού ΠΕΝ: «Άξονες πολιτικής για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου».

Θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης» με συντονιστή τον Κ. Σερράο, καθ. ΕΜΠ και αντιπρόεδρο ΕΛΛΕΤ , προκειμένου να αναλυθούν α. οι θέσεις για τη διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης β. ο ρόλος του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στη διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης γ. οι επιμέρους αναγκαίες δράσεις και οι πιθανώς απαραίτητες σχετικές ποιοτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του χώρου.

Θα συμμετέχουν οι: Κ. Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ, Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, Ε. Κλαμπατσέα, αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, τ. ΓΓ. ΥΠΕΝ. , Γ. Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ, Ντ. Γαλάνη, Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας ΥΠΕΝ.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις και συζήτηση.