Εκδήλωση AΠΘ, TEE/TKM και ΣΕΠΒΕ: “Έρευνα και εργασία: Συνεργασία Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Αγοράς σε Θέματα Τεχνολογίας”

268

  

Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα “Έρευνα και εργασία: Συνεργασία Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Αγοράς σε Θέματα Τεχνολογίας”

Περισσότερα εδώ