Εκκίνηση σήμερα για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

271

  

Σήμερα ξεκινά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω:

facebook: https://fb.me/e/OlvTRIFD
youtube: https://youtu.be/sHy_8PFZONc

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ