Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας POWERPOOR

186

  

Το τριετές ευρωπαϊκό έργο POWERPOOR, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών πολιτών μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης και τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να υλοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και να συμμετέχουν σε συνεργατικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός δικτύου Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας, σε κάθε χώρα-πιλότο του έργου (Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Πορτογαλία) με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε πόλεις/περιφέρειες της Ευρώπης. Το δίκτυο της Ελλάδας μετρά ήδη 100+ πιστοποιημένα μέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το ΙΝΖΕΒ, διοργανώνουν το 4ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύμβουλος και Μέντορας Ενέργειας του έργου POWERPOOR. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00-16:30, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Οι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας, θα είναι σε θέση μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να επικοινωνήσουν με ενεργειακά φτωχούς πολίτες και να τους συμβουλεύσουν για πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά τους και επίσης να τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Ακόμη, θα παρέχουν την υποστήριξη και την τεχνογνωσία τους σε όλους τους βασικούς τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία ή/και τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας/συνεταιρισμού.

Τα οφέλη για τον Σύμβουλο/Μέντορα Ενέργειας αφορούν στη συμμετοχή του σε μια καλά δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συνδυάζει θεωρία και πρακτική, στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τον σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τις ενεργειακές κοινότητες/συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν soft skills, θα λάβουν πιστοποίηση ιδιότητας Συμβούλου/Μέντορα Ενέργειας και θα αποτελέσουν μέλη ενός εκτεταμένου δικτύου Συμβούλων και Μεντόρων Ενέργειας σε όλη την ΕΕ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα ελληνικά και παρέχεται χωρίς κόστος συμμετοχής

Τοποθεσία: Διαδικτυακή εκπαίδευση (zoom)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο ερχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις 13 Σεπτεμβρίου, μπορεί να γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/POWERPOOR_EnergySupportersAndMentors_webinar_4th_training_programme