Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Κτηματολογίου

568

  

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται από το πρωί οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Κτηματολογίου (θέαση, maps.gov κλπ).

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ενημέρωση για το χρόνο αποκατάστασης των δυσλειτουργιώ, γεγονός, που επιβεβαιώθηκε και από την επικοινωνία των Πολυτεχνικών Νέων με τον φορέα.