Ελέγχει την επικινδυνότητα των κτηρίων ο Δήμος Καλαμάτας

48

  

Ο πρόσφατος σεισμός στη Σάμο και η κατάρρευση του ετοιμόρροπου κτηρίου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο εφήβων ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του δήμου Καλαμάτας, ο οποίος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της άρσης της ετοιμορροπίας των επικίνδυνων κατασκευών,  προχωράει στη συγκρότηση Επιτροπών Μηχανικών για την καταγραφή και τον έλεγχο, των επικίνδυνων κτηρίων της επικράτειάς του.

Έργο των Επιτροπών, αρχικά θα είναι, για κάθε κτήριο χωριστά η καταγραφή και γεωχωρική του αποτύπωση, καθώς και ο έλεγχος της κατάστασής του, με όποιο τρόπο απαιτηθεί.

Συγκεκριμένα οι μηχανικοί θα προβούν σε έλεγχο στο Δήμο, θα καταγράψουν τις περιοχές και τα σημεία που εντοπίζονται επικίνδυνα κτήρια και γενικότερα κατασκευές που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και τα στοιχεία θα αποστείλουν για σύνταξη πρωτοκόλλων από τριμελείς επιτροπές.

Τον συντονισμό των εργασιών των δύο Επιτροπών, μία για την πόλη και μια για τις Κοινότητες, θα έχει η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου.

anagnostis.org