ΕΛΕΤΑΕΝ προς ΥΠΕΚΑ: Δεν Έχετε Ξεκινήσει τις Διαδικασίες για την Ανάπτυξη Μικρών Ανεμογεννητριών

377

  

logo eletaenΕπιστολή προς το ΥΠΕΚΑ με την οποία ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών για το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ. Στην επιστολή τονίζεται ότι η διαδικασία για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος δεν έχει καν ξεκινήσει, παρ’ ότι στις 30 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής απόφασης η οποία θα ρυθμίζει όλα τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα για την εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει την ανησυχία της για τη διαφαινόμενη ολιγωρία εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που το ίδιο έθεσε, και για το λόγο αυτό καλεί το υπουργείο να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Αναλυτικότερα, η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει:

«Με την παρούσα επιστολή η ΕΛΕΤΑΕΝ θέλει να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με την πορεία κατάρτισης του Ειδικού Προγράμματος ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών (μΑΓ) που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4203/2013.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη το Ειδικό Πρόγραμμα θα ρυθμίζει όλα τα εκκρεμή θεσμικά ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των μΑΓ καθώς και τα οικονομικά κίνητρα (τιμολόγηση παραγόμενης ενέργειας, δυνατότητα συμψηφισμού), ενώ η προθεσμία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται στο νόμο ως τις 30.06.2014.

Αποτέλεσμα της παραπάνω διάταξης, όπως είχαμε επισημάνει ότι θα συμβεί και στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Κοινοβουλίου, είναι η αναστολή όλων των επενδυτικών δραστηριοτήτων μέχρι την έκδοση της σχετικής ΥΑ, παρότι υπάρχει σημαντικό επενδυτικό και εμπορικό ενδιαφέρον στην αγορά και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικά ποσά (εγκατάσταση ιστού, διαδικασία αδειοδότησης κλπ).

Σήμερα, λιγότερο από δύο μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, διαφαίνεται ότι η διαδικασία για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος δεν έχει καν ξεκινήσει. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία προσπάθεια από το υπουργείο για διαβούλευση με την αγορά, αλλά ούτε και για την εκπόνηση της μελέτης που σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου θα αποτελέσει τη βάση κατάρτισης του προγράμματος.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρώντας ότι οι μΑΓ παρουσιάζουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και για αυτό αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης των ΑΠΕ, εκφράζει την ανησυχία της για τη διαφαινόμενη ολιγωρία εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που το ίδιο έθεσε.

Για το λόγο αυτό καλούμε το υπουργείο να επιταχύνει τις διαδικασίες και παραμένουμε διαθέσιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, ώστε το Ειδικό Πρόγραμμα να διαμορφώσει ένα υγιές θεσμικό και επενδυτικό περιβάλλον που θα δώσει ώθηση στην ορθολογική ανάπτυξη των μΑΓ».

 

Πηγή: www.energia.gr