Ελλειμματικός μέχρι και το 2017 ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ

372

  

ape2Ελλειμματικός θα είναι στο τέλος του 2015 ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανανεωμένες εκτιμήσεις του λειτουργού, το έλλειμμα στο τέλος του χρόνου θα κυμανθεί στα 15,32 εκατ. ευρώ, ενώ ελλειμματικός – κατά 42,24 εκατ. ευρώ – θα είναι και στο τέλος του 2016, παρά το θετικό πρόσημο που θα εμφανίσει ενδιάμεσα.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από το νέο δελτίο του ΛΑΓΗΕ (βλ. εδώ), τον Ιούλιο ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ ήταν ελλειμματικός, κατά 51,60 εκατ. ευρώ. Έλλειμμα θα συνεχίζει να εμφανίζει ο εν λόγω λογαριασμός και στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, το οποίο, μάλιστα, τον Αύγουστο θα αυξηθεί στα70,78 εκατ. ευρώ. Θα βαίνει αυξανόμενο και τους αμέσως επόμενους μήνες (Σεπτέμβριος:-82,29 εκατ., Οκτώβριος: -92,68 εκατ. ευρώ) , ενώ τον Νοέμβριο θα βελτιωθεί (στα -63,08 εκατ. ευρώ), και τον Δεκέμβριο θα «κλείσει» αισθητά μειωμένο στα -15,32 εκατ. ευρώ.

Για το 2016, ο λειτουργός προβλέπει αντιστροφή του κλίματος, καθώς αναμένει ότι ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ θα εμφανίσει πλεόνασμα, τουλάχιστον για τους πρώτους 5 μήνες του έτους (Ιανουάριος +21,29 εκατ. ευρώ, Μάιος +10,23 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, από τον Ιούνιο και μετά τα δεδομένα και πάλι θα έχουν αρνητικό πρόσημο: συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2016 ο λογαριασμός θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 15,70 εκατ. ευρώ, το οποίο βαθμιαία θα κορυφωθεί στα 85,90 εκατ. τον Οκτώβριο, ενώ στο τέλος του έτους θα κυμανθεί στα 42,24 εκατ. ευρώ.

Ελλειμματικός θα είναι και ο Ιανουάριος του 2017 (-13,78 εκατ. ευρώ). Το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, σύμφωνα με το τρέχον δελτίο του Λειτουργού θα αυξηθεί τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο, στα 19,74 εκατ. και 24,66 εκατ., αντίστοιχα, ωστόσο τον Απρίλιο θα περιοριστείστα 7,88 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον Ιούνιο του 2015, το δελτίο του ΛΑΓΗΕ δείχνει ότι η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας αυξήθηκε στα 5.173 MW, έναντι 5.159 MW τον Μάιο.

Τα αιολικά από τα 2.054 MW αυξήθηκαν στα 2.067 MW και τα μικρά υδροηλεκτρικά από τα 223 MW αυξήθηκαν στα 224 MW.

Αντιθέτως, στασιμότητα σημειώνεται στις λοιπές ΑΠΕ με τα φωτοβολταϊκά να παραμένουν στα 2.228 MW, τα φ/β στέγης στα 375 MW, τις μικρές μονάδες βιομάζας και βιοαερίου στα 49 MW και η συμπαραγωγή στα 230 MW.

 

Πηγή:energia.gr