Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ποια Υποθηκοφυλακεία καταργούνται

775

  

Ποια Υποθηκοφυλακεία καταργούνται σύμφωνα με απόφαση της “Ελληνικό Κτηματολόγιο“.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α΄5) και την υπ’ αρ. 111/9/8.10.2020 απόφαση του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 4734), καταργούνται το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Παρασκευής (ημερομηνία κατάργησης: 31η Οκτωβρίου 2020) και το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου (ημερομηνία κατάργησης: 31η Οκτωβρίου 2020) και συστήνεται το Υποκατάστημα Χαλανδρίου με έδρα το Χαλάνδρι (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α΄5) και την υπ’ αρ. 112/11/22.10.2020 απόφαση του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 4912), καταργείται το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τριπόλεως Βορείου Πλευράς (ημερομηνία κατάργησης: 11η Νοεμβρίου 2020) και ξεκινάει η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: Πέμπτη 12η Νοεμβρίου 2020).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ