Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 14,6% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών.

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 14,6% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα Απρίλιο 2019, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.228 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.183,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 14,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Απρίλιο 2019 ανήλθαν σε 1.218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 243,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.164,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 3,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2019, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18,8 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2019, είναι 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2018 έως τον Απρίλιο 2019, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.208 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.379,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.866,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,8% στην επιφάνεια και κατά 13,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 12,8% στην επιφάνεια και κατά 13,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,0%.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,7% στην επιφάνεια και κατά 14,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2018.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 2,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,4% στην επιφάνεια και κατά 13,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018.

capital.gr

RELATED ARTICLES