ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 2,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών το Μάρτιο

358

  

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα Μάρτιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.346 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 278,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.167,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 2,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Μάρτιο 2018 ανήλθαν σε 1.339 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 271,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.132,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 7 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 34,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2018, είναι 3,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Απρίλιο 2017 έως τον Μάρτιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.093 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.935,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.794,4 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,8% στην επιφάνεια και κατά 17,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 15,0% στην επιφάνεια και κατά 15,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,4%.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,8% στην επιφάνεια και κατά 4,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2017.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 9,5% στην επιφάνεια και κατά 1,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017.

 

capital.gr