ΕΜΠ: Το υπ. Παιδείας προωθεί τη πολυδιάσπαση των σπουδών των μηχανικών

268

  

“Το υπουργείο Παιδείας αγνόησε τις προτάσεις των Πολυτεχνείων και προχώρησε στην ψήφιση ρυθμίσεων με τις οποίες δημιουργούνται σε σειρά ειδικοτήτων μηχανικών τετραετή προγράμματα σπουδών με ονομασίες που ταυτίζονται με εκείνα πενταετούς διάρκειας”.

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ εκφράζει και πάλι την έντονη αντίθεσή της για τις προωθούμενες αλλαγές που σχετίζονται με τις σπουδές μηχανικών, με βάση τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις”, και σημειώνει τα εξής:

Το υπ. Παιδείας αγνόησε τις προτάσεις μας:   Το υπουργείο Παιδείας αγνόησε τις προτάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών και του Πολυτεχνείου Κρήτης, και προχώρησε στην ψήφιση ρυθμίσεων με τις οποίες δημιουργούνται σε σειρά ειδικοτήτων μηχανικών τετραετή προγράμματα σπουδών με ονομασίες που ταυτίζονται με εκείνα πενταετούς διάρκειας. Προωθείται με τον τρόπο αυτό στην πράξη η πολυδιάσπαση των σπουδών των μηχανικών.

Οχι   σε κατατμήσεις του γνωστικού αντικειμένου: Η Σύγκλητος του ΕΜΠ επαναλαμβάνει την θέση της, ότι σε κάθε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας ενιαίος και αδιάσπαστος πενταετής τίτλος σπουδών, και όχι περισσότεροι που οδηγούν σε κατατμήσεις του γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι του ενιαίου αυτού τίτλου σπουδών πρέπει να αποκτούν άμεσα και αυτοδίκαια το σύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικού.

Αγωνία   για τους νέους μηχανικούς: Η Σύγκλητος του ΕΜΠ εκφράζει την αγωνία της για τους νέους μηχανικούς, απόφοιτους του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους ζωή σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και διατυπώνει την έντονη αντίθεσή της με οποιοδήποτε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ θα έθετε πρόσθετο περιορισμό για την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ιδιαίτερα ευάλωτη αυτή ομάδα.

 

esos.gr