Ενεργειακές Κοινότητες: Καταργείται η προτεραιότητα στην σύνδεση με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ

285

  

Σειρά ρυθμίσεων που αφορούν τις ενεργειακές κοινότητες περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

·         Επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο έπρεπε να συντρέχει η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού μελών, όσον αφορά στη δυνατότητα διανομής των πλεονασμάτων. Ορίζεται, συγκεκριμένα, ότι το όριο για «τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη ή δέκα (10) προκειμένου για Ε.Κοιν. με έδρα σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα» έτσι ώστε να μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης, αναφέρεται στο χρόνο διανομής των πλεονασμάτων και όχι στο χρόνο δημιουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας.

·         Αφαιρείται από τους λόγους λύσης μιας Ενεργειακής Κοινότητας η μη τήρηση των προϋποθέσεων διανομής πλεονασμάτων χρήσης. Έτσι δεν διαλύεται μια κοινότητα εάν ένα μέλος της αποχωρήσει.

·         Προβλέπεται η διαδικασία μετασχηματισμού μιας Ενεργειακής Κοινότητας σε εταιρεία, αλλά και μεταβίβασης μιας Κοινότητας σε εταιρεία. Ο μετασχηματισμός και η μεταβίβαση επιτρέπονται, αλλά σε αυτή την περίπτωση χάνονται τυχόν επιπλέον δικαιώματα είχε η Κοινότητα, όπως για παράδειγμα οι επιπλέον ταρίφες απορρόφησης του παραγόμενου ρεύματος.

·         Καταργείται η προτεραιότητα που είχαν τα ομαδοποιημένα αιτήματα ομάδας αποτελούμενης αποκλειστικά από Ενεργειακές Κοινότητες, σε ότι αφορά το χρόνο εξέτασης του αιτήματος για Όρους Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ. Το μέτρο ισχύει για αιτήματα του 2021 αλλά δεν επηρεάζεται η προτεραιότητα των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί το 2020.

Επιπλέον, με άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αυξάνεται το όριο ισχύος σταθμών εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν σε τρία (3) μεγαβάτ(MW), με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα αυτοπαραγωγής σε ιδιώτες και βιομηχανίες, με εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε γήπεδα απομακρυσμένα, υπό την προϋπόθεση ότι θα οι σταθμοί ΑΠΕ θα συνδεόνται με το σημείο κατανάλωσης απευθείας με καλώδιο σύνδεσης.

Δείτε παρακάτω στα συνοδευτικά αρχεία τις προβλέψεις του νομοσχεδίου στα άρθρα 36 έως 40.

Συνοδευτικά αρχεία

energypress.gr