«Ενεργειακή Ένωση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα»

342

  

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Ενεργειακή Ένωση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα», διοργανώνουν –στις 21 Δεκεμβρίου 2016- τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ και Europe Direct του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., με την υποστήριξη του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ε.Β.Ε.Α. και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει σχέδιο για μία Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη ασφαλούς, οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η συζήτηση θα εστιάσει στα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και στις προκλήσεις τόσο σε ευρωπαϊ- κό όσο και εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες για την Ελλάδα μέσω της επίτευξης μίας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής».

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/ greece/event/edics_energy_union_el

 

tee.gr