Ενημέρωση για «Φορολογία Μηχανικών»

217

  

eng7Ενημέρωση για «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» από το ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου.

 

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ.