Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Από το Brain Drain στο Brain Gain»

257

  

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Από το Brain Drain στο Brain Gain»Που εντάσσεται στο  Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης Πιστοποίησης Ανέργων Μηχανικών στο πλαίσιο της πράξης με ΚΩΔ 5030505 (Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019).

Πρόγραμμα