Εντός του Ιουλίου στη Βουλή το ν/σ για την ανακύκλωση

232

  

«Συμφωνήθηκε να υπάρξει κοινή προσπάθεια για τη μείωση της άτυπης ανακύκλωσης που ως συνέπεια έχει τη φοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ) Σωκράτης Φάμελλος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο συναντήσεων εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για την ανακύκλωση στη Βουλή, εντός του Ιουλίου.

Ειδικότερα, με αφορμή τη συνάντηση με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), την οποία ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε ως πολύ εποικοδομητική, επισήμανε ότι «βασικός προσανατολισμός ήταν η διαφάνεια στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της ανακύκλωσης, η ενίσχυση των ελέγχων, και από τη μεριά των υπόχρεων, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κατά προτεραιότητα της ανάπτυξης πολιτικών για την αποτροπή της ταφής και την αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που πλέον θα υπάρξουν στην αγορά».

Όπως ανέφερε ο κ. Φάμελλος, «απαιτείται ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου και για τα δευτερογενή υλικά, αλλά και τα δευτερογενή καύσιμα, προκειμένου να υπάρξει τυποποίηση και ασφάλεια και για την αγορά και για την κοινωνία σε αυτά τα υλικά».

Όσον αφορά τον τομέα των αποβλήτων από τις κατασκευές, τις εκσκαφές και τις κατεδαφίσεις, ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «χρειάζεται από τη μία να διευρύνουμε το δίκτυο μονάδων επεξεργασίας για να υπάρχει μία γεωγραφική κατανομή, αφού μέχρι σήμερα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, από την άλλη απαιτούνται ρυθμιστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, αντίστοιχες με αυτές της κυκλικής οικονομίας για να υπάρξουν προδιαγραφές επαναχρησιμοποίησης υλικού που παράγουν οι μονάδες αυτές στα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα».

energia.gr