Εξοικονομώντας ενέργεια ή χρόνο; Μη βάζετε τους μηχανικούς απέναντι από τους ιδιοκτήτες

406

  

Εξοικονομώντας ενέργεια ή χρόνο; Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον δημιουργήθηκε για την επιχορήγηση της κύριας κατοικίας με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και την επίτευξη των εθνικών στόχων περί εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2030.
Αν και το πρόγραμμα είναι στη σωστή βάση, δεν εξασφαλίζει τόσο τον συνάδελφο μηχανικό όσο και τον ιδιώτη -αιτούντα με το σύστημα first in-first out.
Πολύ απλά, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να προλάβει να υποβάλει την αίτησή του έναντι κάποιου άλλου, πριν τελειώσει ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Αυτό δημιουργεί διαξιφισμούς μεταξύ των ιδιοκτητών και των μηχανικών, καθώς οι μεν έχουν προβεί σε έξοδα που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα δίχως αποτέλεσμα, και οι δε έχουν δαπανήσει ώρες δουλειάς για τη προετοιμασία του φακέλου, χωρίς να φέρουν ευθύνη για την μη ένταξη!!
Ας είμαστε ξεκάθαροι:
1) Η λογική ένταξης στο πρόγραμμα επιβάλλεται να τροποποιηθεί και να γίνει με μοριοδότηση, βδίνοντας προβάδισμα στις παλαιές και ενεργοβόρες κατοικίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα κτίρια είναι προ του 1980 και χρήζουν άμεσης Αντισεισμικής (άλλο μεγάλο θέμα) και Ενεργειακής αναβάθμισης.
2) Τουλάχιστον για φέτος, θα πρέπει το σύστημα να μείνει ανοικτό και μετά την μη διαθεσιμότητα πόρων ώστε να υποβληθούν όλες οι αιτήσεις, και όσες δεν ικανοποιηθούν τελικά να υπαχθούν αυτόματα στο επόμενο πρόγραμμα του 2021.
Δεν γίνεται να βάζετε τους μηχανικούς απέναντι από τους ιδιοκτήτες. Δεν γίνεται κάθε χρόνο ο ιδιοκτήτης να πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Ο καθένας από τη πλευρά του έχει δίκιο, με τους μηχανικούς να είναι εκτεθειμένοι από την πολιτεία!
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το παρόν άρθρο αποτελεί προσπάθεια διατύπωσης προτάσεων για την βελτίωση των συνθηκών του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» με στόχο την δημιουργία πιο αντικειμενικών κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα.
Του Παναγιώτη Κων. Μόσχοβου*
*Ο Παναγιώτης Κων. Μόσχοβος είναι διπλ. πολιτικός μηχανικός MSc Πανεπιστημίου Πατρών ΑΜ ΤΕΕ