“Εξοικονομώ κατ οίκον” από την Περιφέρεια Αττικής

337

  

Πρόγραμμα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, και οι οποίοι αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής
Η δράση «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» προβλέπει είτε την απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε την επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος θα τεθούν κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο.
Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα.


Εδώ το κείμενο της πρόσκλησης