«Εξ οικονομώ κατ΄ οίκον»: Άκυρα τα παλιά ενεργειακά πιστοποιητικά

779

  

Από σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ξεκινά η έκδοση Νέων Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ) από τους μηχανικούς – ενεργειακούς Επιθεωρητές και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», που περιμένουν εδώ και δύο χρόνια τα νοικοκυριά. Το νέο Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό, για την υποβολή αίτησης από κάθε ενδιαφερόμενο όταν θα «ανοίξει» το πρόγραμμα Εξ οικονομώ. Πολλοί όμως ήταν οι ιδιοκτήτες, που βιάστηκαν και απέκτησαν Ενεργειακό Πιστοποιητικό με τις παλιές προδιαγραφές, το οποίο όμως είναι ΑΚΥΡΟ. Έτσι θα πρέπει να ξαναπληρώσουν μηχανικό και να συντάξουν νέο επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον Νέο Ενεργειακό Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του 2017.

● Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (Μηχανικό) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού). Με το Π.Ε.Α. το κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

● Πότε χρειάζεται το ΠΕΑ;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για:

ü  Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (όχι στην ανανέωση υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης).

ü  Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.

ü  Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.

ü  Την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον».

ü  Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.

ü  Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

● Έχω Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Πρέπει να βγάλω καινούργιο τώρα;

Το Π.Ε.Α. ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. Καινούριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να εκδοθεί νέο όμως:

Α) Για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξ οικονομώ κατ’ οίκον

Β) Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου

Γ) Όταν έχει επέλθει αλλαγή στο σύστημα θέρμανσης ή/και ψύξης ή στον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται.

● Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξ οικονομώ;

Ναι. Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή αίτησης στο νέο «εξοικονομώ κατ’ οίκον» το πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και η επιλογή των παρεμβάσεων, που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.

Προσοχή! Για να χρηματοδοτηθεί το σπίτι σας θα πρέπει να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που θα εκδοθεί.

● Είναι μεγάλες οι αλλαγές στο Νέο Ενεργειακό Πιστοποιητικό σε σχέση με το παλιότερο;

Όχι. Το νέο Πιστοποιητικό εφαρμόζει τον Ενεργειακό Κανονισμό Απόδοσης του Κτιρίου ( ΚΕΝΑΚ) που είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2017. Με τον ΚΕΝΑΚ 2017 επέρχονται πολλές συμπληρώσεις, βελτιώσεις και προσθήκες ως προς τον ΚΕΝΑΚ 2010, χωρίς όμως να μεταβάλλονται ουσιαστικά οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές υλικών και εγκαταστάσεων. Κυρίως οι αλλαγές έχουν να κάνουν με μια αύξηση των απαιτήσεων σε θερμομόνωση.

● Ποιες είναι οι αλλαγές με τον Νέο Ενεργειακό Κανονισμό;

ü  Ελαφρώς αυξημένες απαιτήσεις θερμομόνωσης ( π.χ. τα όρια για τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμομόνωσης διαφόρων δομικών στοιχείων μειώθηκαν ελαφρώς κατά περίπου 10%.)

ü  Αυξάνεται το απαιτούμενο ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης κατά 1 έως 2 εκατοστά, λόγω αυστηροποίησης των ορίων θερμοπερατότητας.

ü  Αυξάνονται ελαφρώς οι απαιτήσεις των θερμομονωτικών ιδιοτήτων των κουφωμάτων.

ü  Αλλάζουν οι απαιτήσεις βαθμού απόδοσης στους λέβητες.

● Αυτές οι νέες απαιτήσεις αυξάνουν το κόστος στο νοικοκυριό;

Πράγματι θα υπάρξει μια χρηματική επιβάρυνση:

α) Στη Θερμομόνωση, γιατί αυξήθηκε το απαιτούμενο ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης κατά 1 έως 2 εκατοστά. Αυτή η αύξηση του πάχους της θερμομόνωσης θα ισοδυναμεί με ένα πρόσθετο κόστος περί τα 1 με 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

β) Στο κόστος τοποθέτησης των κουφωμάτων, που οφείλεται στις νέες αυξημένες απαιτήσεις θερμομονωτικών ιδιοτήτων των κουφωμάτων.

γ) Στους λέβητεςσυμπυκνώσεως, που έχουν μεγάλο βαθμό απόδοσης. Οι λέβητες συμπυκνώσεωςχαρακτηρίζονται για τον υψηλό βαθμό απόδοσης και επιφέρουν οικονομία στην κατανάλωση καυσίμων από 30% έως και 40%.

● Πώς θα προμηθευτώ τα κατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις;

Ο μηχανικός έχει την κατάλληλη ενημέρωση για τις νέες προβλέψεις και την ενσωμάτωση των αλλαγών στα σχετικά λογισμικά (προγράμματα στο υπολογιστή) που χρησιμοποιούνται κατά τη μελέτη, την κατασκευή και το έλεγχο των κατασκευών των κτηρίων.

Για τη σωστή λοιπόν εφαρμογή του θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τις απαιτήσεις του κτιρίου σας (π.χ. θερμομόνωση, αντικατάσταση λέβητα, κουφωμάτων κλπ), προκειμένου να προκύψει ο βέλτιστος συνδυασμός κόστους – παρεμβάσεων στο κτίριο.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

taxydromos.gr