Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΕπιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας, προχωρά η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Στα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα θα λάβουν μέρος σχεδόν1.500 εργαζόμενοι από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκειά τους είναι 50 ώρες και το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 5 ευρώ ανά ώρα.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα Υλικά-Κατασκευές, με επικέντρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ειδικότερα, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αφορούν τα εξής θεματικά αντικείμενα:

1. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.

2. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων.

3. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους.

4. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς.

5. Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτείνεται έως και τον Οκτώβριο του 2021 και η επιτυχής συμμετοχή οδηγεί σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων καθώς και στην επιδότηση των 5 ευρώ την ώρα.

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό μέρος (15 ώρες). Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης – case study. Το θεωρητικό μέρος συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αποτελώντας το 75% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Σημειώνεται ότι παραπάνω προϋπόθεση αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν τη διαθέτει, αποκλείεται αυτομάτως από τη διαδικασία (κριτήριο αποκλεισμού).

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που πληρούν το παραπάνω κριτήριο, θα βαθμολογηθούν με βάση πρόσθετα:

– Επίπεδο εκπαίδευσης

– Σπουδές σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης o Κατάρτιση σε τομείς συναφείς με το επιλεγέν θεματικό αντικείμενο κατάρτισης

– Ατομικές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα σε συνάφεια με το επιλεγέν αντικείμενο κατάρτισης

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://form.jotform.com/82764894848984 και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Σταμάτης Ζησίμου

euro2day.gr

RELATED ARTICLES