Επιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ για κατάργηση Κατώτατων Ορίων Προϋπολογισμού Έργων για συμμετοχή σε Δημοπρασίες

214

  

PEDMEDEΕπιστολή προς Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κων/νο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη καθώς και τον Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Δημήτριο Ράικο απέστειλε η ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα τη διατήρηση κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή εδώ.

 

Πηγή:teeait.gr