Επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη, για τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών

328

  

PEAΕπιστολή της “Νέας Πρότασης Μηχανικών” στον πρόεδρο του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη, για τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών.

“Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή τις έντονες διαμαρτυρίες πολλών Διπλ. Μηχανικών της περιφέρειάς μας, για τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίες εκφράστηκαν και στην συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας θέσουμε τις εξής  ερωτήσεις-επισημάνσεις:

  1. Με δεδομένο ότι οι προσωρινοί επιθεωρητές έχουν πληρώσει το παράβολο μέχρι τις 28/02/2015, δεν είναι παράτυπο και παράλογο  να λήξει η άδειά τους στις 08/08/2014;

Επιπλέον σας κάνουμε γνωστό πως στην περιφέρειά μας,  μόνο τέσσερις (4) Διπλ. Μηχανικοί  πέρασαν τις εξετάσεις , πράγμα που σημαίνει, ότι τίθεται επιτακτικά η ανάγκη  να δοθεί παράταση , αφού σήμερα οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας καλύπτονται από   337 προσωρινούς  Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

  1. Ποια είναι η επίσημη θέση του ΤΕΕ για το θέμα των εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών;  Δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την χαμηλή(σχεδόν μηδενική) συμμετοχή των Διπλ. Μηχανικών στις εξεταστικές  διαδικασίες; Το ΤΕΕ, ως επιστημονικός φορέας,  δεν θα πρέπει να ερευνήσει τους λόγους της χαμηλής επιτυχίας στις εξετάσεις;

Κύριε Πρόεδρε,

Εν αναμονή της απαντήσεώς σας είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετική με το θέμα.

Για την «ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”

Πηγή:kozan.gr