Ερχεται τριπλό «ραβασάκι» σε 250.000 μπλοκάκια

483

  

Εισφορές επικούρησης ή και εφάπαξ, για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον 27 μήνες, καλούνται από σήμερα να πληρώσουν περίπου 250.000 μη μισθωτοί. Το νέο καθεστώς εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ ξεκαθάρισε την περασμένη Παρασκευή, με δύο εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας,  και πλέον, από σήμερα, η διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ ξεκίνησε την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 12η Απριλίου 2019, με αντίστοιχη εναρκτήρια ημερομηνία πληρωμής την 5η Απριλίου 2019.

Σύμφωνα μάλιστα με το υπουργείο, οι συγκεκριμένες εισφορές επικούρησης και εφάπαξ θα παρακρατούνται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με παράλληλη ασφάλιση, μόνο μία φορά.

Αντίστοιχα,  και στην περίπτωση της μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα αμοιβής με δελτίο παροχής υπηρεσιών, η κράτηση θα γίνεται μόνο από τη μισθωτή απασχόληση.  Η ελάχιστη εισφορά επικούρησης και εφάπαξ υπολογίζονται με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ήτοι, 586,08 ευρώ για εισφορές έως και τον Ιανουάριο του 2019 και 650 ευρώ για εισφορές που ισχύουν από τον Φεβρουάριο και εφεξής.

Από την εγκύκλιο προκύπτει βέβαια, ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, εκ των οποίων μεγάλοι χαμένοι αναδεικνύονται οι μισθωτοί με παράλληλη, δεύτερη μισθωτή απασχόληση καθώς και οι οιωνοί μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έως δύο εργοδότες.

Στην πράξη, όλοι οι μισθωτοί καλούνται να πληρώσουν διπλές εισφορές επικούρησης και εφάπαξ, στο σύνολο του εισοδήματός τους κάθε φορά και όχι χαμηλότερες από αυτές που αντιστοιχούν στον εκάστοτε κατώτατο μισθό. Οι υπόλοιποι καταβάλλουν, κατά περίπτωση, εισφορές μόνο μία φορά.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ παρακρατούνται μόνο μία φορά επί του προβλεπόμενου κατώτατου μισθού,  ανεξαρτήτως του αριθμού των  υπαγόμενων  δραστηριοτήτων. Αλλά και στην περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και παράλληλης αυτοαπασχόλησης, η κράτηση θα γίνεται μόνο από τη μισθωτή απασχόληση, εφόσον αυτή αντιστοιχεί σε πλήρες ποσό κατώτατου μισθού.

Ειδικότερα, στην περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, εάν ο ασφαλισμένος είναι μισθωτός, και κατά συνέπεια η κράτηση γίνεται επί των αποδοχών του, οι εισφορές παρακρατούνται για κάθε εισόδημα-απασχόληση. Έτσι, σε περίπτωση μισθωτού μηχανικού στο Δημόσιο, ο οποίος παράλληλα απασχολείται ως μισθωτός μηχανικός σε ιδιώτη, η παρακράτηση γίνεται επί των αποδοχών από κάθε δραστηριότητα(μισθωτή απασχόληση).

Στις περιπτώσεις που για κάποιες δραστηριότητες γίνεται κράτηση επί του εισοδήματος (των αποδοχών) λόγω μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα υπάρχει ελεύθερο επάγγελμα, η κράτηση γίνεται μόνο επί των εισοδημάτων (των αποδοχών) των δραστηριοτήτων από τη μισθωτή απασχόληση. Για παράδειγμα μηχανικός που εργάζεται ως μισθωτός στο Δημόσιο με μισθό π. χ. 1.000 ευρώ μηνιαίως και παράλληλα διατηρεί τεχνικό γραφείο, θα καταβάλλει εισφορά μόνο επί του μισθωτού εισοδήματος δηλαδή 70 ευρώ (ήτοι 1.000 € Χ 7%), το οποίο επιμερίζεται σε ποσό 35 ευρώ για τον εργοδότη και 35 ευρώ για τον εργαζόμενο. Σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης γίνεται κράτηση από τον μισθό και το ποσό που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση του κατώτατου μισθού καλύπτεται από τις δραστηριότητες του ελεύθερου επαγγελματία.

Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα, σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, η εισφορά θα καταβληθεί από την απασχόλησή του ως έμμισθου δικηγόρου, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου, η προβλεπόμενη εισφορά επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού. Επίσης σε περίπτωση μηχανικού, ο οποίος διατηρεί δικό του γραφείο και είναι και εργολήπτης δημοσίων έργων, θα καταβάλλει μία εισφορά επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού.

Για τα «μπλοκάκια» που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου  39 παράγραφος 9 του Νόμου Κατρούγκαλου, ήτοι θεωρείται οιονεί μισθωτός,  η εγκύκλιος αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι εισφορές ως ίσχυαν με βάση τις διατάξεις περί μισθωτών. Δηλαδή παρακρατείται το 7% για επικούρηση και επιμερίζεται 3,5% για τον εργοδότη και 3,5% για τον εργαζόμενο. Επίσης από 1/1/2019 οι εν λόγω ασφαλισμένοι με μπλοκάκι – οιονεί μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί θα καταβάλλουν 4% εισφορά επί του κατώτατου για εφάπαξ, όπως έχουν υποχρέωση.

Η μηνιαία εισφορά για επικούρηση ορίζεται στο 7% μέχρι 31/5/2019 και 6,5% από 1/6/2019, ενώ η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ στο 4%, και υπολογίζονται  αναδρομικά από την 1/1/2017, επί του κατώτατου βασικού μισθού, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Βέβαια, για τους έμμισθους δικηγόρους, η εισφορά επιμερίζεται σε 2% και 2% για τους ίδιους και τους εργοδότες τους. Συγκεκριμένα,  η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως οι έμμισθοι δικηγόροι, οι μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί που ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στον κλάδο πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ για εφάπαξ πληρώνουν από 1/1/2019 εισφορά 4% υπολογιζόμενη επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό και όχι επί του όποιου ύψους των έμμισθων αποδοχών τους. Ειδικά όμως για τους έµµισθους δικηγόρους, το ποσοστό 4% επιµερίζεται σε 2% για τον ασφαλισµένο και σε 2% για τον εντολέα.

Όσο για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΕΑΕΠ που αφορούν την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2018, αυτές, βάσει των εγκυκλίων θα εξοφλούνται σε 36 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019.

Τα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ αναρτώνται για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του ταμείου, σήμερα, Δευτέρα. Αφορούν περίπου 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν έχουν λάβει ειδοποιητήρια για τις εισφορές επικούρησης και πρόνοιας από το 2017 και εφεξής. Θα είναι τριπλά: Ένα ειδοποιητήριο για τις τρέχουσες εισφορές του Ιανουαρίου 2019 και του Φεβρουαρίου 2019. Οι μεν εισφορές Ιανουαρίου έχουν υπολογιστεί με βάση τα 586,08 ευρώ ενώ αυτές του Φεβρουαρίου με βάση τα 650 ευρώ. Το δεύτερο ειδοποιητήριο θα αφορά την πρώτη δόση από τις 36 των οφειλών του 2017 και το τρίτο την πρώτη δόση από τις 36 των οφειλών του 2018.

Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει το Euro2day.gr, ενδέχεται να περιέχουν λάθη, τα οποία εκτιμάται ότι θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα.

Ρούλα Σαλούρου

euro2day.gr