Ερώτηση για τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές

166

  

Ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφορικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές. Την ερώτηση συνυπογράφουν 15 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, η Ερώτηση αναφέρεται σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιεί τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων τακτοποίησης αυθαίρετων της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017. Αυτή η Απόφαση, όπως έχει επισημανθεί από εκπροσώπους μηχανικών και άλλων κλάδων, αναμένεται να επιτείνει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές (αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους).

Στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Χίου που είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος, η πρόβλεψη της πρόσφατης Απόφασης  θα σημαίνει ότι για την υπαγωγή ενός αυθαιρέτου θα πρέπει η αίτηση, αφού εξεταστεί από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, να κριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) στη Μυτιλήνη. Το ΚΕ.Σ.Α.Α. δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με τέτοιες περιπτώσεις, αφού μέχρι τώρα κρίνει ειδικές περιπτώσεις και ενστάσεις κατά αποφάσεων των τοπικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, ενώ συνεδριάζει μόνο λίγες φορές το χρόνο. Την ίδια ώρα, με την Απόφαση αυτή παραγνωρίζονται και απαξιώνονται τα τοπικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία διαθέτουν την τεχνική και επιστημονική επάρκεια να κρίνουν τέτοιες υποθέσεις. Η ανάθεση σε αυτά της αρμοδιότητας εξέτασης των αιτήσεων αναμένεται πως θα επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία αυτή.

Συναφώς με τα ανωτέρω, ένα χρόνο μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την οποία προβλεπόταν εκτεταμένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο οι σχετικές εγκύκλιοι με αποτέλεσμα οι προβλέψεις αυτές να παραμένουν ανενεργές. Αυτή η σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού θα συντελούσε, μεταξύ άλλων, στον εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους Υπουργούς αφενός πώς προτίθενται να ομαλοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων τακτοποίησης αυθαίρετων και αν ειδικότερα σκοπεύουν να αποδώσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στα τοπικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και αφετέρου γιατί έχει καθυστερήσει τόσο η έκδοση εγκυκλίων που θα επιτρέψουν την – πολλαπλά ωφέλιμη για τους πολίτες – υλοποίηση της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

alithia.gr