Εσπερίδα για τις μεταλλικές και σύμμικτες κατασκευές

682

  

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης και της έναρξης εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας, που αφορά και σε κατασκευές από Χάλυβα ή από Σκυρόδεμα και Χάλυβα (σύμμικτες), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), θα πραγματοποιήσει εσπερίδα με θέμα την εφαρμογή του, σε σχέση πάντοτε με κατασκευές από χάλυβα η σύμμικτες.

Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2018 στις 18:00 μ.μ., στην αίθουσα διαλέξεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα.

Η εσπερίδα απευθύνεται σε επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα που αφορούν επαγγελματικά, στον ευρύτερο τομέα των μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών και θα είναι διάρκειας 2.5 ωρών, με τέσσερεις ημίωρες εισηγήσεις για τον κανονισμό, τα υλικά εφαρμογής και τους Ευρωκώδικες EC3 και EC4, στα τμήματα που αφορούν στην πυροπροστασία.  Μετά από κάθε εισήγηση θα υπάρξει χρόνος ερωτήσεων και σχολιασμού.

Θέματα που αναλυθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης:

– Οι γενικές αρχές του νέου κανονισμού πυροπροστασίας, Κ. Παπαϊωάννου, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

– Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών έναντι πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 – παραδείγματα, Ε. Μυστακίδης, Καθηγητής Π.Θ.

– Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών έναντι πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4 – παραδείγματα, Α. Κουκουσέλης, Δρ. Πολ. Μηχανικός

– Επιλογή υλικών πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών – Η βιομηχανική εφαρμογή τους, Ν. Βάσιλας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,  Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών & Εργοστασίου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Λάρισα .

Η επιστημονική εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση.