Εφαρμογή των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 8 του ν.4178/13

287

  

YPEKAΔιαβάστε στο σύνδεσμο, που ακολουθεί έγγραφο του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και προστίµων για αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατάσταση αυθαίρετων χρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του ν.4178/13.

 

ΔΟΚΚ/Α’ Έγγραφο 4044/30-4-2014