Ζητούνται Μηχανικοί από Τεχνικές Εταιρείες και Γραφεία

980

  

-Η Optiphore δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μηχανικής και της ανάπτυξης σχετικού λογισμικού και αναζητά νέο συνεργάτη, στα Ιωάννινα, για τη θέση του Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού.Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού (Ιωάννινα)

-Από τεχνικό γραφείο της Δράμας ζητείται Τοπογράφος με γνώσεις σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για δουλειά γραφείου. Εξωτερική συνεργασία με σχέση παροχής υπηρεσιών.

-Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, αναζητά μηχανικό με εμπειρία σε επίβλεψη και διαχείριση υδραυλικών έργων για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoate.gr(link sends e-mail)

-Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, αναζητά μηχανικό εργοταξίου με εμπειρία σε υδραυλικά έργα για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoate.gr(link sends e-mail)

-Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία με Γραφείο εκπόνησης μελετών λιμενικών & υδραυλικών έργων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: christopoulos@hydromare.gr(link sends e-mail)

-Ζητείται από τεχνικό – αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ). Απαραίτητη η άριστη γνώση στην χρήση AutoCad, αντίληψη σύνθεσης στατικού φορέα, γνώσεις ΕΑΚ, ΕΚΟΣ, ΕC. Βιογραφικό σημείωμα: agavalas@ymail.com(link sends e-mail)

-Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Μαρούσι ψάχνει Αρχιτέκτονα – Μηχανικό για ολική απασχόληση σε μελέτες & κατασκευές. Απαραίτητες γνώσεις AutoCAD, Word, Excel, 3d, ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ. Αποστολή βιογραφικού και δείγμα δουλειάς στο msk@mkarchitects.gr

-Ζητείται σχεδιαστής για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο μελετών στα νότια προάστια. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών, απαιτείται άριστη γνώση Autocad καλή γνώση ΝΟΚ και διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων αποστολή βιογραφικού/portfolio filandly@gmail.com(link sends e-mail)

-Ζητείται τοπογραφος Μηχανικος για πλήρη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο μελετών στα νότια προάστια. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών, απαιτείται καλή γνώση Autocad, ευχαιρια μετρήσεων πεδίου, αποτύπωσεων, αποστολή βιογραφικού filandly@gmail.com(link sends e-mail)

-Σχεδιάστρια/ης AutoCad με εμπειρία στα σχεδιαστικά προγράμματα 4Μ FINE και 4Μ GCAD, ζητείται από Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών για μόνιμη συνεργασία. με ΔΠΥ. Επικοινωνία: Τηλ 210-9920889, Κιν. 6972623966.

-Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έδρα την Μάνδρα Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό (5-10 έτη εμπειρίας) , για δημόσια έργα εντός Νομού Αττικής. Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Χρήσης Η/Υ, Γνώση Autocad, Word, Excel, επιμετρήσεις, χρήση τοπογραφικού οργάνου και ευχέρεια στην επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Βιογραφικά στο argyriou.ike@gmail.com(link sends e-mail).

-Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr(link sends e-mail).

-Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου εντός Αττικής ζητά: Μηχανολόγο Μηχανικό, πολυτεχνείου, για υπολογισμό, εκτέλεση και διαχείριση παραγγελιών σταθερών και tracker συστημάτων Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση Καλές γνώσεις μηχανικής, μετρήσεων και σχεδίου Εμπειρία σύνταξης λίστας υλικών και εκτέλεσης παραγγελιών. Γνώσεις σχεδιαστικών λογισμικών Καλή γνώση αγγλικών Αποστολή βιογραφικών στο email: ealoum@gmail.com(link sends e-mail)

-Από το γραφείο ΑΚΚΜ architects ζητειται αρχιτέκτονας μηχανικός, αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων ή σχεδιαστής για το γραφείο της Λευκάδας. Απαραίτητη η γνώση 3d προγραμμάτων. Η προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Στοιχεία επικοινωνίας: kabbadas@gmail.com(link sends e-mail),nikolaos.oikonomou1@gmail.com(link sends e-mail), 6985647334

-Τεχνική Εταιρεία στην Αττική ζητά Μηχανικό για διαχείριση Δημοσίων Εργων. Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, αλληλογραφία, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ. Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο: hrxktexniki@gmail.com(link sends e-mail)

-Γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα έως 10 έτων εμπειρίας με ευχέρεια διαχείρισης κτιριακών έργων. Ζητούμενα: Καλή επικοινωνία, ικανότητα αντίληψης, προσαρμοστικότητα σε μια μελετητική ομάδα, καλή γνώση Autocad, εμπειρία σε εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων, αντίληψη της κατασκευής και γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@atema.gr(link sends e-mail).

-Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων (σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών), ζητείται από Τεχνική Εταιρεία στην Αττική. Βιογραφικά στο email : texnikihr@gmail.com(link sends e-mail)

-Ζητείται, Διπλ. Ή Τεχνολόγος Ηλ/γος ή Μηχ/γος Μηχανικός, για μόνιμη απασχόληση εντός Αττικής, σε γραφείο μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων. Απαραίτητη 2ετή εμπειρία σε AutoCAD, 4M Adapt, Word, Excel. Θα εκτιμηθεί επιπλέον τυχόν εμπειρία σε εργοτάξια. Δυνατότητα μετακινήσεων εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών: katsaberis@teemail.gr(link sends e-mail)

-Μηχανικός με 5ετή εμπειρία εκπόνησης στατικών. Εργασία σε Τεχνική Εταιρεία στην Αθηνα. Βιογραφικά στο:mpap@thekla.gr

career.duth.gr