Ζητούνται Μηχανικοί για θεωρητική και πειραματική ερευνητική εργασία σε επιστημονική ομάδα του ΑΠΘ

602

  

Ζητούνται Μηχανικοί απόφοιτοι/ες Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ για θεωρητική και πειραματική ερευνητική εργασία σε επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τα συστήματα αντιρρύπανσης οχημάτων.

Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών και των προγραμμάτων Excel, Powerpoint και Word καθώς και η διάθεση για δημιουργική εργασία και επιστημονική εξέλιξη. Η θέση αφορά μακροχρόνια απασχόληση με συμβάσεις.

Επιθυμητά (αλλά όχι απαραίτητα) προσόντα: εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και ερευνητικών προτάσεων, εξοικείωση γύρω από τη λειτουργία οχημάτων, προγραμματισμός σε περιβάλλοντα όπως Matlab, VBA κλπ., σχετικό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αποστολή βιογραφικών με στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση aki@auth.gr