Ζητούνται Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες και Τοπογράφοι Μηχανικοί

992

  

Τεχνικό γραφείο με έδρα στη Βούλα ζητεί σχεδιαστή με άριστη γνώση Autocad και εμπειρία σε τεχνικά έργα οδοποιίας για μερική ή πλήρη απασχόληση με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: akoron@central.ntua.gr(link sends e-mail).

Ο αρχιτέκτων Νίκος Βαλσαμάκης Πλουτάρχου 25α, nicosvalsamakis mvals@otenet.gr(link sends e-mail) ζητά επειγόντως αρχιτέκτονα/νισσα με άριστες γνώσεις ARCHICAD και photoshop Παρακαλώ καλέστε στο τηλ.2106818054 για άμεση πρόσληψη (10-6 ωράριο).

Η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ζητεί να προσλάβει Χημικό Μηχανικό με κατεύθυνση σε αντικείμενα βιοτεχνολογίας ή Μηχανικό Περιβάλλοντος και Μηχανολόγο Μηχανικό ενεργειακής κατεύθυνσης. Αριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικών. Διάθεση Ι.Χ επιθυμητή. Υπεύθυνος: Κ. Κρεμαλής Τηλ.2106470400 Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkrem@tee.gr(link sends e-mail) http://gpceng.gr/

H ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας, προσφέρει θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης: Θέση μηχανικού εργοταξίου: Αχαΐα, Κορινθία, Ζάκυνθος. Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός ή μηχανικός τ.ε. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση κατασκευής, παρακολούθησης Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ κλπ) ικανότητα διαχείρισης εργατικού δυναμικού και προμηθευτών, επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες. Αποστολή βιογραφικών: info@antaios.gr(link sends e-mail)

Από την τεχνική εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας, προσφέρεται μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης: Θέση γραφείου στην έδρα της εταιρείας. Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτων ή μηχανικός τ.ε. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση επιμετρήσεων, προμετρήσεων, κοστολόγησης έργων, ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης, νομοθεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικών: info@antaios.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αρχιτέκτονες με καλή γνώση προγραμμάτων cad, office, γνώση νομοθεσίας (ΝΟΚ, 4495/17 ) & διαχείρισης των ηλ. πλατφορμών του ΤΕΕ (σύστημα αυθαιρέτων, αδειών κλπ) Απαραίτητο προσόν τα 2 έτη εμπειρίας. Περιοχή: Πάτρα. Αποστολή βιογραφικών: info@menegis.gr

Η εταιρία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ ζητά να προσλάβει για μόνιμη εργασία Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε Δημόσια Έργα για τη στελέχωση του τεχνικού της τμήματος στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

career.duth.gr