Ζητούνται Πολιτικοί, Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

717

  

Τεχνική εταιρεία μελετών-επιβλέψεων Η/Μ εγκαταστάσεων ζητά μόνιμη συνεργασία με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό, μέλος ΤΕΕ. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Ηλεκτρομηχανολογικές ή/και Ενεργειακές μελέτες. Αποστολή βιογραφικών στο: mail@euromech.gr(link sends e-mail)

Τεχνικό Γραφείο στα Ιωάννινα ζητά για πλήρη απασχόληση Μηχανικό, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες :1.Πολιτικός Μηχανικός, 2.Αρχιτέκτων Μηχανικός, 3.Μηχανολόγος Μηχανικός Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία, απαραίτητη γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού: ntatsis@teemail.gr(link sends e-mail), Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932262520

Τεχνική Εταιρεία, με έδρα στην Πεύκη Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε οικοδομικά (ανακαινίσεις, ανακατασκευές κλπ). Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο : texnkikihr@gmail.com(link sends e-mail)

Εργοδηγός με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα (αστικών αναπλάσεων, οδοποιίας και υδραυλικών) από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα στην Πεύκη Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο: hrxktexniki@gmail.com(link sends e-mail)

Μηχανικός για διαχείριση δημοσίων έργων από Τεχνική Εταιρεία στην Πεύκη Αττικής. Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, αλληλογραφία, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φακέλων δημοπρασιών. Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο: idxtechniki.hr@gmail.com(link sends e-mail)

Tεχνική εταιρία Δημοσίων Έργων ζητάει Πολιτικό Υπομηχανικό (ΤΕΙ), με καλή γνώση σύνταξης Λογαριασμών, Επιμετρήσεων, Νέων Τιμών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, ηλεκτρονικών διαγωνισμών, Χρονοδιαγραμμάτων, Κοστολόγησης έργων, εύρεση και επίβλεψη υπεργολάβων κλπ., για υποστήριξη έργων εντός Αθηνών. e-mail : papadopoulosndim@yahoo.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται από μελετητική εταιρεία Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί / Πολιτικοί Μηχανικοί ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικοί για εργασία στην περιοχή της Αθήνας σε Μελέτες Κτηματογράφησης. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email career@prismaconsult.gr(link sends e-mail), με αναγραφή κωδικού AD-ATH στο θέμα

Ζητείται Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία με συστήματα πυρασφαλείας. 5ετή προϋπηρεσία σε μηχανολογικά έργα, άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, σχεδίου. Βιογραφικό Τηλ 695 8320740, email: foamfatale@ gmail.com

career.duth.gr/