Ηλεκτρικά Οχήματα: Οι Προτάσεις της ΡΑΕ για τα Σημεία Φόρτισης

360

  

raeΘα εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όσοι πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων που θα εκμεταλλεύονται τις σχετικές εγκαταστάσεις θα καθορίζονται από υπουργική απόφαση που θα πρέπει να εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία.

Στην εισήγηση αυτή προς το ΥΠΕΚΑ κατέληξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από δημόσια διαβούλευση στην αρχική πρόταση που κατέθεσε. Η πρόταση της ΡΑΕ προβλέπει συγκεκριμένα τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον νόμο 4001/2011, ώστε να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο διατάξεις οι οποίες θα διέπουν συνολικά τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τη δραστηριότητα της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατόχους τους.

Έτσι η ΡΑΕ αποφάσισε να εισηγηθεί μεταξύ άλλων τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο ώστε οι ορισμοί του να ενσωματώνουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης.

Επίσης, την εξαίρεση των φορέων αυτών από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, προτείνει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, των δικαιούμενων φορέων, και των υποχρεώσεών τους για γνωστοποίηση στοιχείων όπως το κόστος κ.λ.π.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΟ έχει ήδη εγκαταστήσει από το 2011 σε πρατήριά της σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ELPEDISON.

Τα τρία αυτά σημεία φόρτισης είναι εδώ και τρία χρόνια τα μόνα στην Ελλάδα επίσημα καταχωρισμένα και καταγεγραμμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης αντίστοιχα συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε υπόγεια γκαράζ, ενώ το ενδιαφέρον για απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα αυξάνεται σταδιακά λόγω της οικονομικότητας και της ποικιλίας λύσεων που προσφέρουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

του Μιχάλη Καϊταντζίδη

Πηγή: www.euro2day.gr