Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΗλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων σε 6 βήματα και σε 1 μέρα

Ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων σε 6 βήματα και σε 1 μέρα

Μεταβιβάσεις ακινήτων με λίγα κλικ στον υπολογιστή του συμβολαιογράφου οι οποίες θα ολοκληρώνονται μέσα σε μια ημέρα υπόσχεται από τον Μάρτιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προανήγγειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Χωρίς καμία επίσκεψη στην Εφορία  ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς γραφειοκρατία και μέσα σε μια μόνο ημέρα οι φορολογούμενοι  θα κλείνουν τις υποθέσεις τους για τις οποίες σήμερα ταλαιπωρούνται μέχρι και πάνω από δυο μήνες.

Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται σε έξι βήματα:

1.      Ο  συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου.

2.      Στη συνέχεια θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη  δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει το φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.

3.      Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αφού γίνει πρώτα αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους (αγοραστές, πωλητές) . Συγκεκριμένα η  ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβληθείσας δήλωσης και των φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής  θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet. Σε περίπτωση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας την ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Εφορία έχει αποκλειστικά ο αγοραστής.

4.      Η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των στοιχείων που θα έχουν δηλωθεί θα γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

5.      Μετά τον έλεγχο θα βεβαιώνεται ο φόρος μεταβίβασης που προκύπτει (εάν προκύπτει φόρος) και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής για την καταβολή του.

6.      Ο αγοραστής του ακινήτου θα πληρώνει εφάπαξ το φόρο μεταβίβασης είτε μέσω e-banking είτε μέσω του Taxisnet με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά και μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 μόνο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.  Η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου με τη νέα «ηλεκτρονική διαδικασία» καθίσταται υποχρεωτική από 1 Ιουνίου 2021.  Μέχρι τις 31 Μαϊου 2021 η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία.

Μέχρι το τέλος του έτους θα εφαρμοστεί και για τις υπόλοιπες δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, δηλαδή τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές.  Οι συμβολαιογράφοι έχουν ήδη ενημερωθεί από τα στελέχη της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

RELATED ARTICLES