Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου: Aπαντήσεις για περιπτώσεις εφαρμογής της

489

  

Aπαντήσεις για περιπτώσεις εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Το σχετικό αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ