Ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών-αντίδοτο στις ελλειπείς Τεχνικές Υπηρεσίες

302

  

Άνοιξε η πρόσκληση για την ένταξη των μηχανικών στο ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών που δημιουργείται ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση κυρίως για τους δήμους, που δεν έχουν οργανωμένες τεχνικές υπηρεσίες και αδυνατούν να κάνουν μια σειρά έργων.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για την κατάρτιση του μητρώου, από το οποίο στο εξής θα αντλεί τους συνεργάτες της, που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών, αλλά και των υπηρεσιών δόμησης.

Οι μηχανικοί του Μητρώου θα μπορούν να κάνουν μελέτες και επιβλέψεις έργων. Αυτό λύνει τα χέρια πολλών δήμων, που δεν έχουν οργανωμένες τεχνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ωριμάσουν μελέτες, να εκτελέσουν έργα, που μπορεί να είναι μικρά τα περισσότερα, όμως είναι αναγκαία για την καθημερινότητα. Ειδικά μετά την κατάργηση των απευθείας αναθέσεων, πολλοί δήμοι έμειναν κυριολεκτικά στον αέρα σε τεχνικό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι έμπειροι αυτοδιοικητικοί, αλλά και μηχανικοί έλεγαν ότι «δεν είναι λίγοι οι πρώην δήμαρχοι, που εξαιτίας αυτής της αδυναμίας εμφάνισαν ελλιπές έργο στη θητεία τους και ‘μαυρίστηκαν’ από τους πολίτες στις εκλογές».

Η κατάσταση στις τεχνικές υπηρεσίες ειδικά των δήμων σε ό,τι αφορά στους μηχανικούς είναι από οριακή έως τραγική. Προσπαθούν να διεκδικήσουν έργα και χρηματοδοτήσεις με ώριμες μελέτες και δεν μπορούν, διότι φορτώνεται όλο το βάρος του έργου σε δύο ή τρεις μηχανικούς, που δεν προλαβαίνουν. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των ελλείψεων σε δήμους όπως Δέλτα, Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και πολλούς περισσότερους δήμους στους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών μπορεί να δώσει μια λύση, έστω κι αν αυτό αφορά στην ωρίμανση, τις διαδικασίες, τις προετοιμασίες φακέλων, την επίβλεψη και προφανώς όχι σε σύνθετα έργα.

Από την άλλη, δεν είναι λίγοι οι μηχανικοί που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Σε κάθε περίπτωση η κατάρτιση του Μητρώου θα γίνει ανά περιφέρεια και νομό και ανά κλάδο ειδικότητας και είδος έργων του μηχανικού. Η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει να τηρεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών και μέσω αυτού (και μόνο) θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εκτέλεση έργων και δράσεων.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του υποψήφιου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ αποτελεί η εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Πέραν αυτού, η ένταξη στο Μητρώο μπορεί να προϋποθέτει και άλλα προσόντα τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Επιπλέον προσόντα του υποψηφίου, όπως ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις κλπ., θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών για την αξιοποίησή τους στις συγκεκριμένες δράσεις της ΕΕΤΑΑ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ. Η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, δια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων βιογραφικού σημειώματος και υποβολής της αίτηση του στο εν λόγω μητρώο.

Ειδικότερα, για την ένταξη συνεργατών στο Μητρώο, οι αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή της ΕΕΤΑΑ (Δομή Λειτουργίας του Μητρώου), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη διοίκηση της εταιρίας την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων. Η διοίκηση λαμβάνει τη σχετική απόφαση, η οποία αρχειοθετείται και εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη να ενημερωθεί, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, για την κατάσταση της αίτησής του.

Η επιλογή συνεργατών για την ανάθεση της εκτέλεσης έργου για λογαριασμό της ΕΕΤΑΑ γίνεται με ευθύνη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή αναζητά στο αντίστοιχο Μητρώο τους ενταγμένους σε αυτό συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων και διερευνά τη διαθεσιμότητά τους για την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια τεκμηριώνει την επιλογή του και εισηγείται στη διοίκηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί θα πρέπει:

-Να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο αντίστοιχο Μητρώο που περιλαμβάνει και τη σύνταξη σύντομου ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος.

-Να δηλώσουν τις περιφερειακές ενότητες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

-Να υποβάλουν ηλεκτρονικά σκαναρισμένο το πτυχίου μελετητή στο Μητρώο Μελετητών του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, όπου βεβαιώνεται η τάξη του μελετητικού πτυχίου, η έδρα του μελετητή, και οι κατηγορίες των μελετών που ο μηχανικός μέλος του Μητρώου δύναται να υλοποιεί

-Να υποβάλουν ηλεκτρονικά σκαναρισμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα συνοδεύεται απο σκαναρισμένα πτυχίο ,μεταπτυχιακό τίτλο (εφόσον υπάρχει),διδακτορικό (εφόσον υπάρχει).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σε χρόνο που θα επιλέξει η εταιρία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο αντίστοιχο Μητρώο της ΕΕΤΑΑ.

Για την είσοδο στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου της ΕΕΤΑΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn.

voria.gr