Ημερίδα για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο δημοτικό οδοφωτισμό – Όλες οι εισηγήσεις

448

  

Οι δυνατότητες, η διαδικασία υλοποίησης και τα οφέλη που παρέχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, παρουσιαστήκαν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βλ. παρακάτω τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις της ημερίδας:

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, Γ. Καναβάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανίας & Μετρήσεων ΕΞΕ, Κ.Α.Π.Ε.

Μέθοδοι και χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Ο.Τ.Α., Δρ Π. Αλληλόμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, PhD

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Τ.Π.&Δ για υποδομές και οδοφωτισμό, Δ. Ασημάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τ.Π.&Δ

 

energia.gr