Ημερίδα: «Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), κύριος συντελεστής ποιότητας στα τεχνικά έργα»

395

  

Το τμήμα ελέγχου Εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας μελετών – έργων και επιμόρφωσης (Γενική Γραμματεία Υποδομών ΥΠΟΜΕΔΙ) διοργανώνει στις 23 Νοεμβρίου 2016 ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), κύριος συντελεστής ποιότητας στα τεχνικά έργα»

Πρόγραμμα Ημερίδας

Αμφιθέατρο Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου (Στάση Μετρό: «ΕΘΝΙΚΉ ΑΜΥΝΑ»)

8:30 – 9:00 Προσέλευση

Προεδρείο: Μ. Βανιώτου, Γεν. Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης, Πρόεδρος Επιτροπής

Αναθεώρησης του ΚΤΣ-97

Ν.Μαλακάτας, Διευθυντής ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας

Σκυροδέματος (ΜΕΤΣ)

Β. Αγγελάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ (Δ.Κ.Π.)

 

9:00 – 9:10 Καλωσόρισμα-Γενική Εισαγωγή

Μ. Βανιώτου, Δρ ΠΜ, Γεν. Διευθύντρια Τεχνικής Υποστήριξης

 

9:10 – 9:20 Σύντομη παρουσίαση της αποστολής και του έργου της ΜΕΤΣ

Ν.Μαλακάτας, Δρ ΠΜ, Δ/ντης ΚΕΔΕ

 

9:20 – 9:50 Υλικά παρασκευής Σκυροδέματος-Σύνθεση Σκυροδέματος

Ι.Πλέσσα, ΜΜΜ, Τμ/χης Δομικών Υλικών, ΔΚΠ

 

9:50 – 10:20 Εργοστασιακό Σκυρόδεμα

Α.Πλουμπίδου, ΧΜ, Τμ/χης Δομικών Υλικών και Προϊόντων Τεχνικών Έργων, ΔΚΕΔΕ

 

10:20 – 11:10 Απαιτήσεις για την εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα

Χ.Ζέρης, Δρ ΠΜ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

 

11:10– 11:30 Διάλειμμα

 

11:30 – 12:10 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού- Διαφορές με ΚΤΣ-97

Συμβατότητες με ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670

Α.Σακελαρίου, Δρ ΠΜ, Τομεάρχης Εργαστηρίων Δομικών Έργων, ΚΕΔΠ,ΔΕΗ Α.Ε.

 

12:10 – 13:00 Απαιτούμενη αντοχή σχεδιασμού. Έλεγχοι εργοστασιακού σκυροδέματος για

Αντοχή σε θλίψη. Κριτήρια εσωτερικού ελέγχου- Κριτήρια εξωτερικού ελέγχου

Σ. Κόλιας Δρ ΠΜ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

 

13:00 – 13:20 Διάλειμμα

 

13:20 – 14:30 Στρογγυλή τράπεζα: Ερωτήσεις – Απαντήσεις-Συμπεράσματα Ημερίδας

(όλοι οι εισηγητές)