Η αναβάθμιση του «Εξοικονομώ»

425

  

Το πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι μια θετική και αναγκαία δράση ενεργειακής αναβάθμισης, με κύριο θετικό σημείο ότι χιλιάδες πολίτες εντάσσονται για να αναβαθμίσουν τα ακίνητά τους.

Το πρόγραμμα έχει ένα μεγάλο άδικο σημείο. Ο άδικος μηχανισμός υπαγωγής με ηλεκτρονικές online αιτήσεις, λόγω των λιγότερων σημερινών πόρων από τους ζητούμενους, είναι η μεγαλύτερη παγίδα, αφού η διαδικασία ένταξης της λογικής «όποιος προλάβει» διαρκεί λίγα λεπτά, το λογισμικό λογικά κολλάει και αργοπορεί και στο τέλους οι τυχεροί, που συμπλήρωσαν ταχύτερα τα πεδία, είναι χαρούμενοι και οι πιο αργοί άτυχοι μένουν εντελώς εκτός χωρίς καμία υποστήριξη ή δεύτερη ευκαιρία, ενώ όλοι έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές! Αυτό είναι απαράδεκτο.

Στην ουσία, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ανοίγει και κλείνει για χιλιάδες σε λίγα λεπτά, με αυτούς που δεν πρόλαβαν να αφήνονται στην τύχη τους. Ενώ και αυτοί οφείλουν να έχουν σειρά προτεραιότητας ένταξης σε σχέση με αυτούς που δεν ασχολήθηκαν καθόλου.

Για παράδειγμα, στη διαδικασία που ήδη έγινε προ ημερών υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων και ειδικά στην επιβεβαίωση των υποχρεωτικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπου το σύστημα έκανε ακόμη και 20 λεπτά να επιβεβαιώσει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ουσιαστικά καταδικάζοντας και καθυστερώντας την αίτηση! Δεν είναι σοβαρή δικαιολογία ότι τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν την τελευταία στιγμή, ούτε ότι το σύστημα έχει δημιουργηθεί επί εποχής της προηγούμενης κυβέρνησης. Το σύστημα πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα και άμεσα να επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία, ειδάλλως να μπαίνουν χρονικές δικλείδες για έκδοση των ΠΕΑ. Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει μια αποτελεσματική και δίκαιη λύση στον μηχανισμό που υποστηρίζει την υποβολή των αιτήσεων προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη στο πρόγραμμα.

Μια πρόταση είναι συνοπτικά: Να επεκταθεί η διαδικασία ένταξης και την ημέρα των ηλεκτρονικών online αιτήσεων με κριτήρια επιλεξιμότητας όλοι οι πολίτες, τα ακίνητα των οποίων έχουν τις προδιαγραφές, να υπάγονται άμεσα και κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας, αλλά οι υπόλοιποι να λαμβάνουν επιτόπου πρωτόκολλο ολοκλήρωσης ως επιλαχόντες, έτσι ώστε η πολιτεία θα γνωρίσει συγκεκριμένα πόσοι είναι και θα μπορεί άμεσα να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια. Για παράδειγμα, στην Αττική έμειναν εκτός περίπου 8.000 αιτούντες!

Εάν υπολογίσουμε περίπου ποσό επιδότησης 15.000 ευρώ ανά αίτηση, τότε με 120 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να μπουν στο πρόγραμμα και να διευρυνθούν σημαντικά οι εντασσόμενοι σε αυτό. Διεξάγοντας ένα β’ κύκλο σε 6 μήνες με τον ίδιο τρόπο είναι μια δράση, αλλά δεν είναι λύση αφού αναπαράγεται η ίδια αδικία.

Γιατί στόχος είναι όσοι έχουν τις προδιαγραφές και έκαναν σωστές αιτήσεις να ενταχθούν για να μπορέσει πραγματικά να έχει μαζική επιρροή στο ενεργειακό αποτύπωμα ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Του Μάνου Κρανίδη*
*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραμματέας Ενημέρωσης, μέλος Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ

real.gr