Θέσεις Εργασίας: Εξειδικευμένους επιστήμονες αναζητά το ΥΠΕΝ

1066

  

Το ΥΠΕΝ αναζητά εξειδικευμένους επιστήμονες,  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων), ως Συντονιστής Δικαιούχος του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI – Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)», όπως αυτές απορρέουν από την (16) σχετική Σύμβαση Επιχορήγησης.

To έργο έχει διάρκεια 8 έτη (01/11/2019 – 31/10/2027) και υλοποιείται σε τέσσερις (4) φάσεις διετούς διάρκειας έκαστη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως τη λήξη της πρώτης φάσης του έργου ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι:
Δευτέρα 13/01/2020 και ώρα 14:00.

Περισσότερα εδώ.