Θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Τεχνικές Εταιρείες, Ελλάδα & Εξωτερικό.

1260

  

Ζητούνται από μελετητική εταιρεία Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί / Πολιτικοί Μηχανικοί ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικοί ΤΕ για εργασία στο Γραφείο Κτηματογράφησης Λέσβου. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: career@prismaconsult.gr(link sends e-mail)

Εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων αναζητεί υποψήφιους για Project Managers, Construction Managers, Project Architects, Project Engineers, σε οικιστικά έργα στην Ιταλία. Επιθυμητά προσόντα: Πτυχιούχοι αρχιτεκτονικής, πολιτικοί, μηχανολόγοι, 5-10 έτη εμπειρία κατασκευής και επίβλεψης κτιριακών έργων-ανακατασκευών/αναπαλαιώσεων κατά προτίμηση στην Ιταλία, ομαδικότητα, μεθοδικότητα, άριστη γνώση αγγλικών και ιταλικών, AutoCad και MSOffice. Αποστολή βιογραφικών: s.sklavou@zoniro.eu(link sends e-mail)

H εταιρεία ΜΕΚΑ Ο.Ε. αναζητά: Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Αθήνα). Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 3-4 έτη, αποδεδειγμένη εμπειρία στην Μελέτη και Κατασκευή κτιριακών και καταστημάτων – Αναλυτικές επιμετρήσεις – Σύνταξη λογαριασμών. ’ριστη γνώση Η/Υ, MS Office & αγγλικών, ευχέρεια στο autocad, άδεια οδήγησης. Αποστολή: info@mekacons.com

Κατασκευαστική εταιρία πολυτελών κατοικιών από την Χίο ζητά Project Manager (Πολιτικό Μηχανικό). Απαραίτητα προσόντα: άπταιστη γνώση αγγλικών, προϋπηρεσία σε κατασκευές. Αποστολή βιογραφικών σε ελληνικά και αγγλικά, θα απαντηθούν μόνο επιλεγμένα. Email: info@alalina.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ, με έδρα τον Χολαργό Αττικής, ζητά μηχανολόγο μηχανικό για απασχόληση σε κτιριακά έργα στην περιοχή της Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα πτυχίο Μηχ. Μηχανικού, 5ετής εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο info@ziss.gr(link sends e-mail)

Από τη μελετητική εταιρεία IDEAS ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση υπαίθρου-γραφείου με βλέψεις καριέρας. Επίσης ζητείται άτομο για γραμματιακή υποστήριξη , part time, με άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση άλλης γλώσσας ιδιαίτερα βαλκανικής θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. Στοιχεία επικοινωνίας info@ideasike.gr(link sends e-mail) τηλ 210 9640263

H LDK Consultants ζητά μηχανολογο μηχανικο και ηλεκτρολογο μηχανικο με 3ετή εμπειρία στη μελέτη Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων και πολύ καλή γνώση αγγλικών για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών: gkonsta@ldk.gr(link sends e-mail), ref: MEC-ELE

Τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με άριστη γνώση Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου για άμεση πρόσληψη. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε Δημόσια έργα. Αποστολή βιογραφικών: avatonsioris@gmail.com(link sends e-mail) τηλ: 2102518413

 

 

career.duth.gr/