Θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

1733

  

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με σημαντική εργοταξιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο email: a.koniordou@ekater.gr(link sends e-mail)

Zητείται αρχιτέκτονας μηχανικός με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου για μόνιμη συνεργασία από αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα (περιοχή Μαρούσι). Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση Archicad 2d & 3d και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Aποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς στο email: knkarchitect@gmail.com(link sends e-mail)

Από Εταιρία Μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται τοπογράφος ή βοηθός τοπογράφου για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Αποστολή email: akmeleton@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών έργων ζητάει μηχανικό με γνώσεις autocad και ΚΕΝΑΚ. Αποστολή βιογραφικών: cv@gsplan.com(link sends e-mail)

Η ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε. με έδρα την Αττική, 3+ έτη εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα, ικανότητα διαχείριση Δομικών & Η/Μ έργων, γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια & οργανωτικότητα. Αποστολή βιογραφικών στο careers@ergatikat.gr(link sends e-mail) μέχρι 10/01/2019. Κωδικός αγγελίας: MEC.ENG.ΑΤΗ

 

 

career.duth.gr